Erdvinės figūros

Stačiosios prizmės šoninio paviršiaus plotas
S_son = P h
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Stačiosios prizmės paviršiaus plotas (pagal plotus)
S = S_son + 2 * S_pagr
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Stačiosios prizmės tūris
V = S_pagr * h
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Stačiakampio gretasienio įstrižainė
d^2 = a^2 + b^2 + c^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Stačiakampio gretasienio šoninis plotas
S_son = 2(ac+bc)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Stačiakampio gretasienio paviršiaus plotas
S_son = 2(ab + bc + ac)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Stačiakampio gretasienio tūris (pagal aukštinę)
V = S_pagr*h
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Stačiakampio gretasienio turis
V = a b c
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kubo šoninis plotas
S_son = 4 a^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kubo paviršiaus plotas
S = 6 a^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kubo tūris
V = a^3
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Taisyklingosios piramidės šoninio paviršiaus plotas
S_son = 1/2 * P * h_s
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Taisyklingosios piramidės šoninio paviršiaus plotas
S_son = S_pagr / cos(φ)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Taisyklingosios piramidės tūris
V = 1/3 * S_pagr * h
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Taisyklingosios nupjautinės piramidės šoninio paviršiaus plotas
S_son = 1/2 (P1 + P2) * h_s
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Taisyklingosios nupjautinės piramidės šoninio paviršiaus plotas
S_son = (S1 - S2) / cos(φ)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Nupjautinės piramidės paviršiaus plotas
S = S_son + S1 + S2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Nupjautinės piramidės turis
V = 1/3 h (S1+S2+saknis(S1*S2))
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Ritinio šoninio paviršiaus plotas
S_son = 2 π r h
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Ritinio pagrindo plotas
S_pagr = π r^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Ritinio plotas
S = 2 π r ( r + h)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Ritinio turis
V = π r^2 h
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kūgio šoninio paviršiaus plotas
S_son = π r l
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kūgio paviršiaus plotas
S = π r (r + l)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kūgio šoninio paviršiaus plotas (Išklotinė)
S = π l^2 α / 360
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kūgio tūris
V = 1/3 π r^2 h
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Nupjautinio kūgio šoninio paviršiaus plotas
S_son = π (R + r) l
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Nupjautinio kūgio paviršiaus plotas
S = π (R + r) l + π*R^2 + π*r^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Nupjautinio kūgio tūris
V = 1/3 π h (R^2 + r^2 + Rr)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sferos paviršiaus plotas
S = 4 π * R^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Rutulio tūris
V = 4/3 π * R^3
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Rutulio nuopjovos paviršiaus plotas
S = 2 π R h
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Rutulio nuopjovos tūris
V = π h^2 ( R - h / 3)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Rutulio nuopjovos tūris
V = 1/6 π h ( h^2 + 3 r^2)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Rutulio sluoksnio paviršiaus plotas
S = 2π *R * h
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Rutulio sluoksnio tūris
V = 1/6 π h^3  + 1/2 π( r1^2 + r2^2) h
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Rutulio išpjovos paviršiaus plotas
S = π* R (2h + r)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Rutulio išpjovos tūris
V = 2/3 π * R^2 h
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =