Vektoriai

Vektoriaus ilgis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Erdvinio vektoriaus ilgis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Vektorių skaliarinė sandauga
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Vektorių skaliarinė sandauga pagal koordinates
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Erdvinių vektorių skaliarinė sandauga pagal koordinates
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Stačiųjų vektorių skaliarinė sandauga
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Edvinių stačiųjų vektorių skaliarinė sandauga
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kampas tarp vektorių
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kampas tarp erdvinių vektorių
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kolinearūs vektoriai
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Atstumas tarp dviejų taškų (vektoriaus ilgis)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Atstumas tarp dviejų taškų erdvėje (erdvinio vektoriaus ilgis)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =