Vektoriai

Vektoriaus ilgis
l = saknis(x^2+y^2)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Erdvinio vektoriaus ilgis
l = saknis(x^2 + y^2 + z^2)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Vektorių skaliarinė sandauga
A*B = a*b*cos(α)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Vektorių skaliarinė sandauga pagal koordinates
A*B = x1*x2 + y1*y2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Erdvinių vektorių skaliarinė sandauga pagal koordinates
A*B = x1*x2 + y1*y2 + z1*z2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Stačiųjų vektorių skaliarinė sandauga
x1*x2 + y1*y2 = 0
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Edvinių stačiųjų vektorių skaliarinė sandauga
x1*x2 + y1*y2 + z1*z2= 0
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kampas tarp vektorių
cos(α) = (x1*x2 + y1*y2) / (saknis(x1^2 + y1^2) * saknis(x2^2 + y2^2))
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kampas tarp erdvinių vektorių
cos(α) = (x1*x2 + y1*y2 + z1*z2) / (saknis(x1^2 + y1^2 + z1^2) * saknis(x2^2 + y2^2 + z2^2))
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kolinearūs vektoriai
x1 / x2 = y1 / y2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Atstumas tarp dviejų taškų (vektoriaus ilgis)
AB = saknis((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Atstumas tarp dviejų taškų erdvėje (erdvinio vektoriaus ilgis)
AB = saknis((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2 + (z2 - z1)^2)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =