Ritinio turis

$$V = \pi\cdot r^{2}\cdot h$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =