Taisyklingosios piramidės šoninio paviršiaus plotas

S_son = 1/2 * P * h_s
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =