Ritinio plotas

$$S = 2\cdot \pi\cdot r\cdot (r+h)$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =