Trigonometrija

Sinusas ir kosinusas
sin(a)^2+cos(a)^2 = 1
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Tangentas
tg(a) = sin(a) / cos(a)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kotangentas
ctg(a) = cos(a) / sin(a)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Tangento ir kotangento sandauga
tg(a) * ctg(a) = 1
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Tangentas ir kosinusas
1 + tg(a)^2 = 1 / cos(a)^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kotangentas ir sinusas
1 + ctg(a)^2 = 1 / sin(a)^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kampų sumos sinusas
sin(a + b) = sin(a)cos(b) + cos(a)sin(b)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kampų skirtumo sinusas
sin(a - b) = sin(a)cos(b) - cos(a)sin(b)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kampų sumos kosinusas
cos(a + b) = cos(a)cos(b) - sin(a)sin(b)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kampų skirtumo kosinusas
cos(a - b) = cos(a)cos(b) + sin(a)sin(b)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kampų sumos tangentas
tg(a + b) = (tg(a) + tg(b)) / (1 - tg(a) * tg(b))
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kampų skirtumo tangentas
tg(a - b) = (tg(a) - tg(b)) / (1 + tg(a) * tg(b))
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Dvigubai didesnio kampo sinusas
sin(2a) = 2sin(a)cos(a)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Dvigubai didesnio kampo kosinusas
cos(2a) =cos(a)^2 - sin(a)^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Dvigubai didesnio kampo kosinusas
cos(2a) =1 - 2*sin(a)^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Dvigubai didesnio kampo kosinusas
cos(2a) = 2*cos(a)^2 - 1
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Dvigubai didesnio kampo tangentas
tg(2a) = 2 tg(a) / (1 - tg(a)^2)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Dvigubai didesnio kampo kotangentas
ctg(2a) = (1 - tg(a)^2) / (2 tg(a))
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Dvigubai didesnio kampo kotangentas
ctg(2a) = (ctg(a) - tg(a)) / 2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sinusų suma
sin(a) + sin(b) = 2 sin((a+b)/2) cos((a-b)/2)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sinusų skirtumas
sin(a) - sin(b) = 2 cos((a+b)/2) sin((a-b)/2)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kosinusų suma
cos(a) + cos(b) = 2 cos((a+b)/2) cos((a-b)/2)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kosinusų skirtumas
cos(a) - cos(b) = - 2 sin((a+b)/2) sin((a-b)/2)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sinuso ir kosinuso sandauga
sin(a)cos(b) = 1/2 * (sin(a - b) + sin(a + b))
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sinusų sandauga
sin(a)sin(b) = 1/2 * (cos(a - b) - cos(a + b))
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kosinusų sandauga
cos(a)cos(b) = 1/2 * (cos(a - b) + cos(a + b))
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sinuso laipsnio žeminimas
sin(a)^2 = (1 - cos(2a)) / 2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kosinuso laipsnio žeminimas
cos(a)^2 = (1 + cos(2a)) / 2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =