Trigonometrija

Sinusas ir kosinusas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Tangentas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kotangentas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Tangento ir kotangento sandauga
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Tangentas ir kosinusas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kotangentas ir sinusas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kampų sumos sinusas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kampų skirtumo sinusas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kampų sumos kosinusas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kampų skirtumo kosinusas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kampų sumos tangentas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kampų skirtumo tangentas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Dvigubai didesnio kampo sinusas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Dvigubai didesnio kampo kosinusas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Dvigubai didesnio kampo kosinusas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Dvigubai didesnio kampo kosinusas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Dvigubai didesnio kampo tangentas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Dvigubai didesnio kampo kotangentas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Dvigubai didesnio kampo kotangentas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sinusų suma
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sinusų skirtumas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kosinusų suma
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kosinusų skirtumas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sinuso ir kosinuso sandauga
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sinusų sandauga
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kosinusų sandauga
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sinuso laipsnio žeminimas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kosinuso laipsnio žeminimas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =