Stačiakampio gretasienio paviršiaus plotas

$$S_{son} = 2\cdot (a\cdot b+b\cdot c+a\cdot c)$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =