Ritinio šoninio paviršiaus plotas

S_son = 2 π r h
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =