Ritinio pagrindo plotas

$$S_{pagr} = \pi\cdot r^{2}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =