Kūgio šoninio paviršiaus plotas

S_son = π r l
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =