Taisyklingosios nupjautinės piramidės šoninio paviršiaus plotas

$$S_{son} = \frac{1}{2}\cdot (P1+P2)\cdot h_{s}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =