Geometrinių figūrų lygtys

Tiesės lygtis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Tiesės lygtis (pagal krypties koficientą)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Tiesės, einančios per tašką M(x1, y1), lygtis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Tiesės, einančios per taškus M(x1, y1) ir M(x2, y2), lygtis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Apskritimo, kurio centras O(x0, y0), lygtis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Apskritimo, kurio centras (0; 0), lygtis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sferos, kurios centras O(x0, y0, z0), lygtis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sferos, kurios centras O(0, 0, 0), lygtis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =