Geometrinių figūrų lygtys

Tiesės lygtis
ax + by + c = 0
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Tiesės lygtis (pagal krypties koficientą)
y = kx + l
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Tiesės, einančios per tašką M(x1, y1), lygtis
y - y1 = k(x - x1)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Tiesės, einančios per taškus M(x1, y1) ir M(x2, y2), lygtis
(y - y1) / (y2 - y1) = (x - x1) / (x2 - x1)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Apskritimo, kurio centras O(x0, y0), lygtis
(x - x0)^2 + (y - y0)^2 = R^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Apskritimo, kurio centras (0; 0), lygtis
x^2 + y^2 = R^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sferos, kurios centras O(x0, y0, z0), lygtis
(x - x0)^2 + (y - y0)^2 + (z - z0)^2 = R^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sferos, kurios centras O(0, 0, 0), lygtis
x^2 + y^2 + z^2= R^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =