Kubo paviršiaus plotas

$$S = 6\cdot a^{2}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =