Stačiosios prizmės šoninio paviršiaus plotas

S_son = P h
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =