Stačiosios prizmės šoninio paviršiaus plotas

$$S_{son} = P\cdot h$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =