Tikimybių teorija

Įvykio tikimybė
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Priešingo įvykio tikimybė
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Nesutaikomų įvykiu sumos tikimybė
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Nepriklausomų įvykiu sandaugos tikimybė
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sąlyginė tikimybė
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Bernulio formulė
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Matematinė viltis (vidurkis)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Dispersija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Dispersija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Vidutinis kvadratinis nuokrypis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =