Statistika

Imties plotis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Imties centras
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Santykinis dažnis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Imties vidurkis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sugrupuotos imties vidurkis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Imties dispersija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sugrupuotos imties dispersija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Imties dispersija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Vidutinis kvadratinis nuokrypis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =