Kvadratinės lygtys

Kvadratinė lygtis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kvadratinės lygties diskriminantas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kvadratinės lygties šaknis (mažesnioji)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kvadratinės lygties šaknis (didesnioji)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kvadratinio trinario skaidymas dauginamaisias
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Pilno kvadrato išskyrimas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =