Kvadratinės lygtys

Kvadratinė lygtis
ax^2 + bx + c = 0
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kvadratinės lygties diskriminantas
D = b^2 - 4ac
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kvadratinės lygties šaknis (mažesnioji)
x = (-b - saknis(D)) / 2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kvadratinės lygties šaknis (didesnioji)
x = (-b + saknis(D)) / 2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kvadratinio trinario skaidymas dauginamaisias
ax^2 + bx + c = a(x - x1)(x - x2)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Pilno kvadrato išskyrimas
ax^2 + bx + c = a(x + b/(2a))^2 + (4ac - b^2 / (4a))
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =