Taisyklingosios piramidės tūris

$$V = \frac{1}{3}\cdot S_{pagr}\cdot h$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =