Banginė optika

Koherentinės bangos eigos skirtumas
Δ_d = d2-d1
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Koherentinės bangos eigos skirtumas: interferencijos maksimumas
Δ_d = k * λ
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Koherentinės bangos eigos skirtumas: interferencijos minimumas
Δ_d = (2k+1) * λ/2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Interferencija atspindėtoje šviesoje: maksimumo (šviesos sustiprėjimo) sąlyga
2h n cos(β) = (2k+1) * λ/2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Interferencija atspindėtoje šviesoje: minimumo (šviesos susilpnėjimo) sąlyga
2h n cos(β) = k  λ
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Niutonio žiedų spinduliai
r = saknis(k*R*λ)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Niutonio žiedų spinduliai
r = saknis((2k+1)*R*λ / 2)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Šviesos difrakcija
l = d^2 / (4*λ)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Difrakciniai maksimumai (šviesios juostelės)
d sin(φ) = k*λ
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Difrakciniai minimumai (tamsios juostelės)
d sin(φ) = (2k+1)*λ/2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =