Mechaninės bangos

Bangos greitis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Bangos greitis ir ilgis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Bangos greitis ir ilgis pereinant į kitą aplinką
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Interferencijos maksimumas ir eigos skirtumas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Interferencijos minimumas ir eigos skirtumas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =