Kvantinė optika

Fotono energija
Ε = m c^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Fotono energija
E = h ν
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Fotono energija
E = h c / λ
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Fotono energija
Ε = ℏ ω
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Mažoji Planko konstanta
ℏ = h / (2π)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Fotono impulsas
p = m c
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Fotoefektas: stabdymo įtampa
m v^2 / 2 = e U
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Fotoefektas: energijos tvermės dėsnis
h ν = A + m v^2 / 2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Fotoefektas: raudonoji riba
h ν = A
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Fotoefektas: raudonoji riba: šviesos bangos ilgis
h c / λ = A
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Šviesos slėgis
p = P_0 (1+R) / c
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Krintančios elektromagnetinės bangos galia
P_0 = E / (S t)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =