Dinamika

Inertiškumas, masė, pagreitis
a1/a2 = m2/m1
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Jėga, masė, pagreitis
F = ma
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sunkio jėga
N = mg
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Trinties jėga
F_tr = μN
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Trinties jėga
F_tr = μmg
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Visuotinės traukos dėsnis
F = G(m1*m2)/r^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Palydovo centrinis pagreitis
a = v^2/(R+h)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Palydovo greitis
v = saknis(G*M/(R+h))
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Pirmasis kosminis greitis (skriejimas aplink žemę)
v = saknis(gR)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Antrasis kosminis greitis (žemės traukos įveikimas)
v = saknis(2gR)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Trečiasis Keplerio dėsnis
T1^2/T2^2 = a1^3/a2^3
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Apibendrintas trečiasis Keplerio dėsnis
a1^3/a2^3 = (T1^2*(M1+m1))/(T2^2*(M2+m2))
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Laisvo kritimo pagreitis Žemės paviršiuje
g = G*M/R^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kūno svoris
P = mg
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kūno svoris, kai kūno pagreitis ir laisvojo kritimo pagreitis sutampa: nesvarumas
P = m(g-a)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kūno svoris, kai kūno pagreitis yra priešingas laisvojo kritimo pagreičiui: perkrova
P = m(g+a)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Stabdymo laikas
t = mv/F_tr
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Stabdymo laikas
t = v/μg
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Stabdymo kelias
s = mv^2/(2*F_tr)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Stabdymo kelias
s = v^2/(2μg)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Riedėjimo trinties jėga
F_tr = μN/R
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Tamprumo jėga
F_tampr = k x
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Besisukančio kūno energija
W_k  = J ω^2/2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =