Dinamika

Inertiškumas, masė, pagreitis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Jėga, masė, pagreitis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sunkio jėga
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Trinties jėga
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Trinties jėga
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Visuotinės traukos dėsnis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Palydovo centrinis pagreitis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Palydovo greitis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Pirmasis kosminis greitis (skriejimas aplink žemę)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Antrasis kosminis greitis (žemės traukos įveikimas)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Trečiasis Keplerio dėsnis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Apibendrintas trečiasis Keplerio dėsnis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Laisvo kritimo pagreitis Žemės paviršiuje
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kūno svoris
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kūno svoris, kai kūno pagreitis ir laisvojo kritimo pagreitis sutampa: nesvarumas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kūno svoris, kai kūno pagreitis yra priešingas laisvojo kritimo pagreičiui: perkrova
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Stabdymo laikas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Stabdymo laikas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Stabdymo kelias
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Stabdymo kelias
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Riedėjimo trinties jėga
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Tamprumo jėga
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Besisukančio kūno energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =