Elektrostatika

Elektros krūvis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kulono dėsnis (Kulono jėga tarp krūvių)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kulono konstanta
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Aplinkos santykinė dielektrinė skvarba
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Elektrinis laukas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Taškinio krūvio elektrinis laukas vakuume
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Taškinio krūvio elektrinis laukas aplinkoje
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Elektrinis laukas aplink įelektrintą sferą (rutulį)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Elektrinis laukas aplink įelektrintą sferą (rutulį)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Begalinės įelektrintos plokštumos elektrinis laukas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Begalinės įelektrintos plokštumos elektrinis laukas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kondensatoriaus elektrinis laukas (tarp dviejų įelektrintų plokštelių)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Darbas elektriniame lauke
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Taškinių krūvių saveikos potencinė energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Darbas elektriniame lauke - potencinių energijų skirtumas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Elektrostatinio lauko potencialas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Įtampa - potencialų skirtumas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Krūvio perkėlimo darbas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Elektrostatinio lauko potencialas aplink taškinį krūvį
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Elektrostatinio lauko stipris
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Atstojamasis elektrinis laukas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Elektrinis momentas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Elektrinė talpa
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Rutulio elektrinė talpa
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Dviejų laidininkų elektrinė talpa
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Plokščiojo kondensatoriaus elektrinė talpa
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Sferinio kondensatoriaus elektrinė talpa
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Įkrauto plokščiojo kondensatoriaus potencinė energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Įkrauto plokščiojo kondensatoriaus potencinė energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Įkrauto plokščiojo kondensatoriaus potencinė energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Įkrauto plokščiojo kondensatoriaus potencinė energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Įkrauto plokščiojo kondensatoriaus potencinė energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Įkrauto plokščiojo kondensatoriaus potencinė energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Įkrauto plokščiojo kondensatoriaus potencinė energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Elektrinio lauko energijos tankis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Elektrinio lauko energijos tankis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =