Elektros srovė metaluose

Elektros srovė metaluose: maksimalus elektronų greitis
v_max = eEt/m
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Vidutinis elektrono dreifo greitis
v_vid = e E t / (2m)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Laidininku tekančios srovės stipris
I = e^2 * n0 * t * S * U / (2ml)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Pirmasis Faradėjaus dėsnis elektolizei
m = k * Δ_q
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Pirmasis Faradėjaus dėsnis elektolizei
m = k * I * t
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Elektrocheminis ekvivalentas
k = m / q
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Antrasis Faradėjaus dėsnis elektolizei
k = M / (Fn)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Faradėjaus skaičius (konstanta)
F = e * N_A
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Elektrolizė: nusėdusi medžiagos masė
m = M * I * t / (Fn)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Jonizacijos darbas
mv^2 / 2 = A
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Elektrono kinetinė energija
mv^2 / 2 = e * E * l
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Diodas: soties srovės stipris
I = e n
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =