Elektros srovė metaluose

Elektros srovė metaluose: maksimalus elektronų greitis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Vidutinis elektrono dreifo greitis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Laidininku tekančios srovės stipris
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Pirmasis Faradėjaus dėsnis elektolizei
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Pirmasis Faradėjaus dėsnis elektolizei
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Elektrocheminis ekvivalentas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Antrasis Faradėjaus dėsnis elektolizei
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Faradėjaus skaičius (konstanta)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Elektrolizė: nusėdusi medžiagos masė
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Jonizacijos darbas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Elektrono kinetinė energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Diodas: soties srovės stipris
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =