Šiluminiai reiškiniai

Absoliuti temperatūra
T = t + 273
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Temperatūra farenheitais
F = 32 + 1.8 C
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Šilumos kiekis
Q = cm(T_2 - T_1)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kuro degimas
Q = qm
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Lydymosi šiluma
Q = λ m
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Garavimas, šilumos kiekis
Q = L m
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =