Šiluminiai reiškiniai

Absoliuti temperatūra
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Temperatūra farenheitais
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Šilumos kiekis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kuro degimas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Lydymosi šiluma
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Garavimas, šilumos kiekis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =