Interferencija atspindėtoje šviesoje: maksimumo (šviesos sustiprėjimo) sąlyga

2h n cos(β) = (2k+1) * λ/2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =