Tvermės dėsniai mechanikoje

Impulsas
p = mv
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Mechaninis darbas
A = Fs
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Mechaninis darbas judant kampu
A = Fs cos(a)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Galia
N = A/t
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Galia
N = F v
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Naudingumo koeficientas
η = A_n/A
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Naudingumo koeficientas
η = P_n/P
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Mechaninė energija
E = E_k + E_p
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kinetinė energija
E_k = mv^2/2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kinetinė energija ir impulsas
E_k = p^2/(2m)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Potencinė energija
E_p = mgh
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Suspaustos(ištemptos) spyruoklės potencinė energija
E_p = kx^2/2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =