Tvermės dėsniai mechanikoje

Impulsas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Mechaninis darbas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Mechaninis darbas judant kampu
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Galia
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Galia
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Naudingumo koeficientas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Naudingumo koeficientas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Mechaninė energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kinetinė energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kinetinė energija ir impulsas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Potencinė energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Suspaustos(ištemptos) spyruoklės potencinė energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =