Koherentinės bangos eigos skirtumas

Δ_d = d2-d1
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =