Elektromagnetinė indukcija

Indukcinė elektrovaros jėga
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Indukcinė elektrovaros jėga
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Indukcinė elektrovaros jėga judančiame laidininke
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Magnetinis srautas ir induktyvumas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Saviindukcinė elektrovaros jėga
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido induktyvumas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido induktyvumas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido induktyvumas
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido magnetinio lauko energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido magnetinio lauko energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido magnetinio lauko energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido magnetinio lauko energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido magnetinio lauko energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido magnetinio lauko energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido magnetinio lauko energija
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Elektromagnetinio lauko energijos tūrinis tankis
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =