Elektromagnetinė indukcija

Indukcinė elektrovaros jėga
Ε = Φ / t
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Indukcinė elektrovaros jėga
Ε = Φ *N / t
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Indukcinė elektrovaros jėga judančiame laidininke
Ε = v B l sin(a)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Magnetinis srautas ir induktyvumas
Φ = L * I
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Saviindukcinė elektrovaros jėga
Ε = L * I / t
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido induktyvumas
L = μ * μ0 * S * N^2 / l
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido induktyvumas
L = μ * μ0 * n^2 * S * l
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido induktyvumas
L = μ * μ0 * n^2 * V
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido magnetinio lauko energija
W = L * I^2 / 2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido magnetinio lauko energija
W = μ * μ0 * S * N^2 * l^2 / (2 * l)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido magnetinio lauko energija
W = μ * μ0 * n^2 * l^2 * V / 2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido magnetinio lauko energija
W = μ * μ0 * H^2 * S * l / 2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido magnetinio lauko energija
W = μ * μ0 * H^2 * V / 2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido magnetinio lauko energija
W = B^2 * V / (2 * μ * μ0)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Solenoido magnetinio lauko energija
W = B*H*V / 2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Elektromagnetinio lauko energijos tūrinis tankis
W = ε0 * ε * E^2 / 2 + B^2 / (2 * μ * μ0)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =