Koherentinės bangos eigos skirtumas: interferencijos maksimumas

Δ_d = k * λ
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =