Interferencija atspindėtoje šviesoje: minimumo (šviesos susilpnėjimo) sąlyga

2h n cos(β) = k  λ
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =