Interferencija atspindėtoje šviesoje: minimumo (šviesos susilpnėjimo) sąlyga

$$2\cdot h\cdot n\cdot cos(\beta) = k\cdot \lambda$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =