Mechaniniai svyravimai

Tamprumo jėgos pagreitis
a = -kx/m
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Tamprumo jėga
F = - kx
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Matematinės svyruoklės judėjimo lygtis
a = - gx / l
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Laisvųjų svyravymų lygtis
a = - ω^2 * x
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Spyruoklinės svyruoklės judėjimo lygtis
ω^2 = k/m
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Matematinės svyruoklės judėjimo lygtis
ω^2 = g / l
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kūno padėtis esant laisviesiems svyravymams
x = x_m * cos(ω*t)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Svyravimų dažnis ir periodas
ν = 1 / T
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Svyravimų kampinis (ciklinis) dažnis
ω = 2π / T
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Svyravimų kampinis(ciklinis) dažnis
ω = 2π ν
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Harmoninių svyravimų fazė
φ = ω * t
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Harmoninių svyravimų fazė
φ =  2π t / T
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Harmoninių svyravimų fazė
φ =  2π ν t
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Kūno padėtis vykstant harmoniniams svyravymams
x = x_m * cos (ω * t + φ)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Spyruoklinės svyruoklės svyravymo periodas
T = 2 π * saknis(m/k)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Matematinės svyruoklės svyravymo periodas
T = 2 π * saknis(l/g)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Harmoningai svyruojančio kūno greitis
v = v_m * cos (ω * t + π/2)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Harmoningai svyruojančio kūno greitis
v = v_m * sin (ω * t)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Harmoningai svyruojančio kūno pagreitis
a = a_m * cos (ω * t + π)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Harmoningai svyruojančio kūno pagreitis
a = -ω^2 * x *cos(ω * t)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Harmoningai svyruojančio kūno greitis
v = -ω * x *sin(ω * t)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Harmoningai svyruojančio kūno maksimalus greitis
v_m = ω * x_m
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Harmoningai svyruojančio kūno maksimalus pagreitis
a_m = ω * v_m
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Harmoningai svyruojančio kūno maksimalus pagreitis
a_m = ω^2 * x_m
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Harmoningai svyruojančio kūno kinetinė energija
E_k = m v^2 / 2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Harmoningai svyruojančio kūno potencinė energija
E_p = k x^2 / 2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Harmoningai svyruojančio kūno pilnutinė energija
E = E__k + E__p
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Harmoningai svyruojančio kūno pilnutinė energija
E = {m v^2 // 2} + {k x^2 // 2}
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =   

Rezonansas - svyravymų amplitudė
x = F / (ω*μ)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =