Kinetinė energija

E_k = mv^2/2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =