Potencinė energija

E_p = mgh
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =