Interferencijos maksimumas ir eigos skirtumas

Δ_d = k λ
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =