Bangos greitis ir ilgis pereinant į kitą aplinką

λ1 / λ2 = v1 / v2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =