Fotoefektas: energijos tvermės dėsnis

h ν = A + m v^2 / 2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =