Krintančios elektromagnetinės bangos galia

P_0 = E / (S t)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =