Solenoido magnetinio lauko energija

$$W = \frac{B\cdot H\cdot V}{2}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =