Solenoido magnetinio lauko energija

$$W = \frac{L\cdot I^{2}}{2}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =