Sąlyginė tikimybė

P(A_NUO_B) = P(AB) / P(B)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =