Sąlyginė tikimybė

$$P(A_{NUO_B}) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =