Nepriklausomų įvykiu sandaugos tikimybė

P(A * B) =  P(A) * P(B)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =