Priešingo įvykio tikimybė

P(Ā) = 1 - P(A)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =