Nesutaikomų įvykiu sumos tikimybė

$$P(A+B) = P(A)+P(B)$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =