Nesutaikomų įvykiu sumos tikimybė

P(A+B) =  P(A) + P(B)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =