Kvadratinės lygties šaknis (mažesnioji)

x = (-b - saknis(D)) / 2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =