Kvadratinio trinario skaidymas dauginamaisias

ax^2 + bx + c = a(x - x1)(x - x2)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =