Kvadratinės lygties diskriminantas

D = b^2 - 4ac
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =