Kvadratinės lygties diskriminantas

$$D = b^{2}-4\cdot a\cdot c$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =