Kvadratinės lygties šaknis (didesnioji)

x = (-b + saknis(D)) / 2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =