Reliatyvus laikas

Δ_t_r = Δ_t / saknis(1 - v^2 / c^2)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =