Pilnutinė kūno energija

E = m_0 c^2 + m_0 v^2/2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =